Dicsőítő Iskola 2019 | Igehirdetők

Dicsőítő Iskola 2019

2019.06.22.

Örömmel mutatjuk be idei dicsőítő iskolánk fő igehirdetőjét, a hatvani református gyülekezet lelkipásztorát, Tatai Istvánt, aki egészen csütörtök estig szolgál majd minden este igehirdetéssel és más lelkészi, lelki vezetői szolgálattal. A további istentiszteleteinken a dicsőítő iskola lelkigondozói: Thoma László, Thománé Szikora Anita és Szabóné László Lilla hirdetik Isten igéjét közöttünk.

Dr. Tatai István

1957-ben születtem Sárbogárdon. 1970-ben kaptam új  életet a sárbogárdi református gyülekezetben konfirmációm alkalmával.  Hamarosan elnyertem Isten  hívását, hogy lelkipásztor legyek. 1980-ban vehettem  át lelkészképesítõ oklevelemet a Budapesti Református Theologiai Akadémián, majd még az õsz folyamán feleségül vettem Lovas Nórát, hûséges és szeretett  segítõtársamat.     1980-81 között segédlelkész  voltam a Budapest-Kelenföldi gyülekezetben, majd 1981-82-ben a Német Szövetségi Köztársaságban folytattam ösztöndíjas tanulmányokat. Ennek keretében önismereti tanfolyamon vettem részt és közben  epilepsziás betegek között dolgoztam a helyi egyházi kórházban, a bielefeldi Bethelben.  Hazatérve  Budafokon, illetve a Budapest-Budahegyvidéki  gyülekezetben szolgáltam beosztott  lelkipásztorként. 

1983-ban orvostanhallgató feleségemmel összefogva, Budapesten elindítottuk az EPIKLUB-ot, amelynek célja a hazai epilepsziás betegek közötti lelki segítségnyújtás volt.    1984 májusa óta a Hatvani Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora vagyok.    1990 óta több alkalommal részt vettem a Jeruzsálemben kétévente megtartott nemzetközi tanító- és imakonferenciákon (ANCJ).   1990 óta tagja voltam az “European Charismatic Consultation” (ECC) ökumenikus szervezetnek, amely 2-3 évenként tartotta találkozóit Berlinben, Prágában, Bécsben, Budapesten, Rómában, 2004-ben pedig Máltán.

Kuratóriumi elnöke lehetek a Református Egyházon belül működő Parakletos Alapítványnak. Németbõl 1994-ben, angol nyelvbõl pedig 2001-2002-ben szereztem felsõfokú állami  nyelvvizsgát. 2008-ban doktoráltam  a Károlyi Gáspár Református Egyetemen. Doktori munkám címe Az Egyház és Izrael. Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában. Idõközben mûvem magyarul (2010), angolul (2014) és németül (2017) is megjelent.Ezen túl három kis könyvem jelent meg a  Parakletos Könyvesház gondozásában: Bibliai kardiológia (2008), Isten ékszere lehetsz (2010), Örökhajtós telefon (2017).    2009-ben elnyertem az Év igehirdetése díjat.    2009-ben külmissziós szolgálatban vettem részt Indiában, majd 2010-ben Kenyában.   A lelkipásztori szolgálat mellett folyamatosan több tanulmányt és cikket publikáltam a Theologiai Szemlében, az Evangélikus Életben és a Református Egyház címû szaklapban, valamint a  németországi Brennpunkt Gemeinde címû lapban.  Emellett a Vigasztaló és a Lámpás címû újságban is számos beszámolóm és tanulmányom jelent meg.    Alkalmilag 1-1 elõadást tartok a Gödöllõi Szent István Egyetem Életkérdések címû sorozatában.    A KGE HTK-án évente homiletikai elõadást tartok végzõs hallgatóknak, illetve gyülekezeti szolgálataim mellett 2012 óta a Pünkösdi Teológiai Fõiskolán  docensként elõadásokat  tartok a dogmatika  és a keresztyén etika tárgykörébõl.    Az Északpesti Református Egyházmegye megtisztelõ választásaként az egyházmegye tanulmányi elõadója, illetve 2017 óta egyházmegyei lelkészi tanácsos lehetek.   

Gyülekezeti szolgálatomban nagy segítségemre van feleségem Nóra, aki a Szent László Kórházban hematológus szakorvos. Négy gyermeket neveltünk fel: Dániel  orgonista és gazdasági szakember lett, Gábor elsõ diplomája után Szegeden orvosnak készül, Eszter a versegyházi református általános iskolában tanár, Sámuel pedig informatikusként  dolgozik  Budapesten.Családunk hitvallása ez: “Én és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk” (Józs 24). Mindenben Istené legyen  a  dicsõség! Kiváltáságunk, hogy  hirdethetjük Jézus csodálatos személyét, aki életét tette  le  értünk a kereszten, hogy tiszta szívet és örök életet kaphassunk.  Szeretnénk együtt megélni és tovább mondani  a Szentháromság Isten csodálatos üzenetét mindenkinek, ameddig Isten ehhez kegyelmét adja.Hatvan, 2019 márciusa.

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>