Krisztus Feltámadt!

blog

2016.03.27.

Krisztus Feltámadt! Valóban Feltámadt! A Sófár Csapat nevében kívánunk minden olvasónknak a Feltámadás erejével és örömével megáldott Húsvétot egy Igével,  Joó Sándor igehirdetésének részletével és egy dallal:

“És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.” Efézus 1,18-20


Krisztus feltámadására ne úgy gondoljunk, mint ahogyan egy múltbeli eseményre, vagy történésre szoktunk emlékezni, mert az Ő feltámadásával nem befejeződik valami, – mondjuk a megváltás nagy isteni műve -, hanem éppen elkezdődött valami új, valami más, valami nagyszerű, hatalmas, dicsőséges, amit nem tudok rövidebben kifejezni másként, mint így, hogy a feltámadás valósága. És most próbáljuk ezt úgy érteni, ahogyan a Biblia érti. Az Újszövetség a feltámadás szóval nemcsak Jézusnak a sírból és halálból való feltámadását érti, – tehát amaz első húsvéti eseményt, – hanem a Benne hívők életének a megújulását és testüknek majd az utolsó napon történő feltámadását is! És ez nem három különböző feltámadás, hanem egy nagy csodálatos történés, amiben a hívőknek részük van és ami kibeszélhetetlen örömmel tölti el őket. Egy hatalmas, nagy műve ez az Istennek, ami elindult és nyilvánvalóvá lett Krisztus húsvéti feltámadásában, és azóta folyton folytatódik emberi életek hit által való megújulásában, s majd kiteljesedik a halottak feltámadásában!

(Joó Sándor: A feltámadás ereje c. igehirdetés 1952. április 13. Húsvét;

Teljes igehirdetés/forrás: http://joosandor.hu/predikacio/1952-04/feltamadas-ereje)

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>