1 % a Sófárnak!

háztáji

2023.04.03.

Kérjük, idén is ajánlja fel egyesületünk számára adója 1%-át!

Fő adatok:

Sófárhangoló Közhasznú Egyesület

Adószám: 18690974-1-03

Miért a Sófárnak?

A Sófárhangoló Közhasznú Egyesület egy tőke nélkül indult, reformátusok kezdeményezésből kinőtt non-profit szervezet, amely adományokból tartja fenn magát. Tagjai ingyenes szolgálatként végzik munkájukat a kitűzött célért: a dicsőítés megújulásáért református gyülekezeteinkben – mind lelki, mind zenei értelemben.

Legnagyobb szabású rendszeres programunk a nyári egyhetes képzés – a Sófár Dicsőítő Iskola, amelyen 150-200 javarészt fiatal résztvevő kap zenei-művészeti képzést és bátorítást gyülekezeti szolgálatához, valamint igei tanítást a dicsőítéshez. 2012-ben ötödszörre, immár 160 résztvevője volt a képzésnek, akik 13 féle kurzuson (a gitár, basszusgitár, dob, billentyű, ének, népi ének, improvizáció, dicsőítésvezető, technikus már-már hagyományosnak mondható műfajai mellett képzőművészeti, dráma, tánc és installációs műhelyeken) vettek részt. A táborozók évről évre bizonyságot tesznek személyes lelki, közösségi és szakmai gyarapodásról.

Az 1%-os felajánlásokat tehát ezekre a célokra kívánjuk fordítani:

  • Dicsőítő Iskola rászoruló résztvevőinek támogatására (10 résztvevő részvételi díját jelentősen csökkentjük a befolyt összegből)
  • Az egyesület céljainak elérésére

Hogyan?

Ha Ön gyakorlott 1% felajánló, akkor csak az adószámunkra van szüksége, íme:

Adószám: 18690974-1-03

A NAV honlapján található bővebb leírást alább találhatjátok: 

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-ig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek[1] vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program. 

A felajánlásokra jogosult, kedvezményezett civilszervezetek listája itt érhető el.

A felajánlásokra jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

  • az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
  • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
  • külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
  • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
  • 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A 2022. május 21-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 21. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

2022. január 1-jétől már nemcsak a vallási közösségnek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnaktett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2022-ben és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell rendelkezni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.


[1] A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház.

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>