Felekezetközi böjt

szócső

2011.01.10.

Egy országos, felekezetközi böjt felhívását tesszük közzé oldalunkon, melynek forrása az imabojt.blog.hu weboldal. A meghirdetett böjt 3 héten át tart és ezen a héten kezdődik. A továbbiakban ismertetjük az imatémákat és a bekapcsolódási lehetőségeket!

„Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaalkalmakat tartva a háromhetes időszakban.

A helyi gyülekezeti és térségi viszonyokat ismerve a gyülekezetek az ajánlott imatémákat látásaik és szükségeik szerint bővítik tovább.

A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten „dánieli böjtöt” tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az Úrtól vegye el!

Lehetőség van arra, hogy az ima és böjti időszak alatt kapott látásokat, megtapasztalásokat közzétegyük és folyamatosan kapcsolatot tartsunk az erre a célra az előző hasonló összefogás során létrehozott információs weboldalon: imabojt.blog.hu

A háromhetes időszak ima témái a személyes, a gyülekezeti és a nemzeti szükségek betöltését célozzák meg.

1. hét: január 9-16.: Ima és böjt a személyes életünkért és családjainkért

Imádkozzunk az Ézs 58,6-14 igék alapján, hogy felszabaduljon a személyes életünkre nézve a böjt áldása! Imádkozzunk, hogy…

1.  Összetörjön az életünkön uralkodó bűn igája! (6)
2.  Meggyógyuljunk a szervezetünkben uralkodó minden betegségből! (8)
3.  Felkészüljön az életünk Isten nagyobb kenetének a fogadására! (8,10,14)
4.  Fogékonnyá legyünk a Szentlélek vezetése iránt! (9-11)
5.  Megtörjön az életünk fölött uralkodni akaró szegénység igája! (11)
6.  Bekerüljünk Isten céljainak fő sodrába! (12)
7.  Növekedjen a szükségben levők iránti érzékenységünk és szolgáló készségünk! (7,10)
8.  Szellemi életünk folyamatos megújuljon! (14)
9.  Szenvedélyes szeretetünkkel képesek legyünk elérni az elveszett embereket! (6,7)
10. A kudarcokból és vereségekből Isten segítsége által gyorsan akarjunk és tudjunk helyreállni!  (8,12)

2. hét: január 16-23.: Ima és böjt a gyülekezetünkért

Imádkozzunk, hogy…

1. A gyülekezetben Isten emeljen fel munkásokat az aratásra!
2. A fiatal generáció találja meg Isten szerinti helyét és szolgálatát!
3. A házasságok szeretetben erősödjenek, és a válságban lévő kapcsolatok gyógyuljanak meg!
4. A gyülekezet legyen alkalmas az elveszettek elérésére, fogadására, tanítványozására, kiképzésére és kiküldésére!
5.A helyi gyülekezetek saját imatémái

3. hét: január 23-30.: Ima és böjt a Magyar Egyházért és Nemzetért

Imádkozzunk, hogy…

1. Isten formálja ki bennünk a Jézus főpapi imája szerinti egységet, kölcsönös tiszteletet, megbecsülést, felemelést és harmóniát a Magyar Egyházban!
2. A szegénység ereje megtörjön mind a Magyar Egyházban, mind a Nemzetben!
3. Erős, hatékony Magyar Egyházért, amely sóként hatást gyakorol a körülötte lévő kultúrára!
4. Az egyházakról szóló új törvény ne gátolja, hanem segítse az Evangélium ügyét Magyarországon!
5. Országunk és népünk felemelkedjen erkölcsileg és gazdaságilag!
6. Népünkre ne a széthúzás, hanem az összefogás legyen jellemző!”

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>