Dicsőítés, mint életforma

könyvajánló

2009.11.25.

dicsoites_mint_eletforma

 

Amikor Graham Kendrick Dicsőítés – mint életforma c. könyvét a kezembe vettem, megörültem. Azért, mert a szerző egy olyan kiegyensúlyozott szemléletet képvisel, amivel nem esett nehezemre azonosulnom.

Felhívja a figyelmet a kiüresedett liturgiából következő problémákra – például amikor a történetbeli kisgyerek megkérdezi az anyukáját a templompadba beülve, hogy: „Anya, ki elől bújtunk el mindannyian?”. Ugyanakkor nem ragad le ennek bírálatánál, hanem inkább az egész átgondolását szorgalmazza. Nem is annyira formákról, újdonságokról beszél, mint inkább arról, hogy mennyire fontos egy szemléletváltozás bekövetkezése az istentiszteletünket illetően. Elismerésre méltó, hogy a mai dicsőítő kultúráról sem eszményként beszél, hanem az abban rejlő veszélyekre is rámutat (ilyen veszély például az önközpontúság).

A könyvnek van néhány vezér motívuma. Ilyen az Isten ünneplésének, és ilyen a közösségnek a hangsúlyozása. Egy individualista társadalomban és egy individualizmus bizonyos jegyeit mutató egyházban kiemelt jelentőségű, ha valaki azt mondja, hogy a másikra tekintettel kell lenni a dicsőítésben, hogy az egység átélése fontos, vagy, hogy senki sem néző, hanem mindenki résztvevő Isten dicséretében.  Holisztikusan gondolkozik az emberről, vagy is test és lélek egységét hangsúlyozza, és levonja azokat a következtetéseket, amik ebből a dicsőítésre állnak. Kiemeli a kreativitás szerepét a dicsőítésben, és mint a könyvben több helyen, itt is fontos szempont az igényesség. A végén a dicsőítésvezetéshez ad elméleti és gyakorlati támpontokat, majd egy-két gondolat szól arról, hogy hogyan válhatunk dicsőítőkké.

Sokat jelenthet az olvasónak, hogy személyes életéről, hitbeli kételyeiről, és lelki útjáról kendőzetlen őszinteséggel számol be Graham Kendrick. Ezek a személyes élettörténetek, azon túl, hogy érdekesek, nagyon tanulságosak is, és nekünk is segíthetnek saját magunk megértésében.

Összegzésként azt mondhatjuk, hogy a dicsőítés egyik alapművével van dolgunk, azon túl, hogy megpróbál egy, a Biblia tanításain nyugvó hozzáállást, szemléletet nyújtani, hajlandó reflektálni a mai kor gyakorlatára is, mindezt őszintén, a megjobbítás érdekében. Ajánlott olvasmány ez tehát annak is, aki meg akar ismerkedni a mai dicsőítés jellegzetességeivel, és annak is, aki már valamelyest jártas benne.

Kiss Sámson Endre

A J Á N L Ó  A   H Á T L A P O N

Népénekek – kórusművek, csend – hangos éneklés, térdelve – táncolva, liturgia – kötetlenség. Bármelyik típusú istendicséret is áll hozzád a legközelebb, ez a könyv segít abban, hogy felfedezd, mi az, ami tetszésére van Istennek, hiszen az imádás neki szól. Hogyan válhat a dicsőítés mindennapi életünk részévé  mennyiben határozza meg kapcsolatainkat testvéreinkkel az Isten népe körében?

Akár dicsőítésvezető vagy, akár a háttérben szolgálsz, ez a könyv azért íródott, hogy segítsen neked legfőbb hivatásod betöltésében… ami Isten imádása.

Graham Kendrick egyike a világ legismertebb keresztény dalszerzőinek és dicsőítésvezetőinek. Három évtizedes pályafutása alapján nyugodtan nevezhetjük műfajteremtőnek, hiszen napjaink zenei dicsőítő stílusának egyik legfőbb kialakítója. Alapítója a “Felvonulás Jézusért” világmozgalomnak is, amelybe milliók kapcsolódtak be a ’80-as évektől 2000-ig. Felvételei, dalai öt kontinens szinte valamennyi egyházában ismertek, használatosak. Megnyerő személyisége, hiteles keresztény élete miatt sok zenész példaképe. Feleségével és három lányával együtt Angliában él.

Az utóbbi évtizedekben isten hatalmas munkát végez a dicsőítés területén. Új dicsőítő generáció megszületésének lehetünk tanúi, ahol megvalósul az ige:

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.”

 

ADATOK

Szerző: Graham Kendrick

Kiadó: Kérügma

Kiadás éve: 2004

Ár: 900.- Ft

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>