Tizenhét szeglet tizenhét kör

archívum

2006.04.22.

Sófár KONFERENCIA | 2006. április 22. | gazdagrét


szemelvények a kiscsoportos beszélgetésekből

Kiscsoport-Koordinátor: Kovách János

A kiscsoportos beszélgetések célja az volt, hogy megismerjük egymás véleményét, tapasztalatait, kérdéseit a dicsőítéssel kapcsolatban.

Amellett, hogy szó volt az előadásról, illetve, hogy kinek mi jut eszébe a dicsőítésről, az előzetesen kidolgozott tematika alapján a 17 kiscsoportban a beszélgetés fő témái a dicsőítés ún. “érzékeny kérdései” voltak:

a dicsőítés és az érzelmeim

a minőség dilemmája a dicsőítésben

az ízlés kérdése a dicsőítésben

A kiscsoportokban zajló találkozásokat, eseményeket és beszélgetéseket újra felidézni képtelenség volna írásban, mégis az ott elhangzó gondolatokból hadd álljon itt néhány szemelvény. A következő töredékek a kiscsoportvezetők beszámolóiból ízelítőt adnak arról, hogy mi fogalmazódott meg a kiscsoportos beszélgetéseken:Indító gondolatok

A dicsőítés, mint életmód, számomra azt jelenti:

Bármilyen körülmény közt engedni, hogy Isten visszavonjon minket a jelenlétébe.

Pozitív, reményteljes lét (antifatalizmus).

Nyitottság – ne zárjuk magunkat, sem az életünket el Istentől, és ne csak egy részét vagy szeletét adjuk Neki.

Elfogadjunk mindent úgy, ahogy Istentől van – a rossz/nehéz/ negatív dolgokat is.

Adni Istennek (nyitottság /odafigyelés) és kapni/hallani Tőle közben.

A motiváció a dicsőítésben az, hogy nem rólam, hanem Róla szól, és ebben van az igazi szabadság. Ezért igaz, hogy a dicsőítés a szabadság kultúrája.


A dicsőítés és az érzelmeim

Egy ókori filozófus mondása szerint: ťSemmi sincs az értelemben, ami ne volna az érzelemben.Ť Ezt támasztja alá az a pszichológiai kísérlet is, hogy belső világunk 10-20 %át uralja csak az értelem, és a többi az érzelem, az akarat, így nagyon fontos, hogy ezt a tényt figyelembe vegyük egyházunkban az istentiszteleti alkalmak és a dicsőítő alkalmak kialakításakor.

Elhangzott egy nagyon jó és elgondolkodtató kép is a Biblia alapján: “az egyház Krisztus menyasszonya. El lehet képzelni egy vőlegényt és menyasszonyt érzelmek nélkül?!

Nem az érzelmek minősítik a dicsőítést

“Az a jó, ha nem a saját érzéseimet, hanem a Szentlélek érzéseit várom.


A minőség dilemmája a dicsőítésben

A minőség két dolgot is jelent: formai minőség (színvonal) és lelkület (belső minőség, milyenség).

A minőségen nem elsősorban stílust értettünk, hanem azt, hogy prozódiailag lehetőleg jól próbáljon a zenéhez a szöveg illeszkedni. Magyar szerzők magyar énekei általában jobbak ebből a szempontból.

Egyetértettünk abban mindannyian, hogy zeneileg jól fel kell készülni, próbálni kell a dicsőítő alkalmakra. Megfogalmazódott, hogy ezeken a próbákon is dicsőítő lelkülettel kellene részt venni.


Az ízlés kérdése a dicsőítésben

Ami hiteles és ugyanakkor valóban Őt keresi, az tetszik Istennek! A stílustól függetlenül: a jó fa fog jó gyümölcsöt teremni, a zene és dicsőítés területén is igaz ez.

Az a konszenzus alakult ki, hogy Istennek nem fontos (az ízlés), de nekünk és egyháztagjaink felé fontos. () Fontos ismerni a körülöttünk lévők ízlését: elfogadni, tisztelni és szeretni őket, sőt közösségben lenni velük ebben. De ne legyen egyoldalúság, tehát ez az elfogadás minden korosztály számára biztosított legyen, és legyen alkalom, amikor az ő ízlésüknek megfelelő zenével történő dicsőítés is van.


Epilógus

Már 20 éves lelkészi szolgálat van mögöttem és annak nagyobb részében volt dicsőítés abban a gyülekezetben, ahol szolgáltam. A mostani konferencia résztvevőinek jórészét ismertem és nagyon különböző helyeken is össze szoktunk találkozni. Ami öröm, hogy ők is, én is ebben az egyházban vagyunk a helyünkön, ide tartozunk, és nem akarunk máshová tartozni! Tudjuk dicsérni az Urat egyházunkért!

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>