Pataki szemináriumok 1. – Mi történik Isten Jelenlétében?

tanítás

2009.08.19.

szeminárium vázlat  | 2009.júl. 8.| 2. Dicsőítő Iskola, Sárospatak
P.Szabó Teodóra | református lelkipásztor

átváltozás

Mi történik bennünk  dicsőítés alatt?

A dicsőítés sokszor várakozás részünkről valamire… de milyen értelemben? EZ BUKTATÓ! Jellemző ránk, hogy folyton aratni , kapni akarunk. Ott is, akkor is, ahol nem vetettünk. Ha kaphatok, az az Isten ajándéka, nem megérdemelt jutalom. (pl. ha jön egy sztár szolgáló, vagy dicsőítő, rohanunk valami újat átélni…) Egy dicsőítőnek önmagában – mielőtt a hangszeréhez nyúlna, vagy mikrofon elé állna – fel kell tennie a kérdést: Akarok-e vetni? Vagy csak aratni szeretek? El tudnám-e fogadni, ha csak adnom kellene és nem kapnék semmit?

[audio:dicssuli2009/Szeminarium_090709.mp3]
hanganyag letöltés

A szolgálat – így a dicsőítés is – VETÉS! Nem biztos, hogy a szolgálatunk, a dicsőítésünk során meglátjuk a gyümölcsöket, nem biztos, hogy mi fogunk aratni. Ebből kell kiindulnunk. Ezen a ponton dől el, mennyire tudjuk óemberünket megtagadni és mekkora az alázatunk… Ennek ellenére a mennyei Atya ADNI SZERETNE. Furcsa paradox helyzet: mi megyünk dícséretet adni az Úrnak, hálaáldozatot adni Neki, s végül ő a potenciális megajándékozott ajándékoz meg bennünket, s nem Ő, hanem mi jövünk ki Jelenlétéből gazdagon megrakva! Isten ugyanis nem akarja „ünnepeltetni” Magát.

I. Mi a „történés” feltétele?

Ahhoz, hogy a Bárány Jelenlétében „történjen” bennünk valami mindenekelőtt a Szentháromság Isten tevőleges AKARATA SZÜKSÉGES.

 • ha Isten nem akarna cselekedni bennünk, hiába szólna hívó szavunk, hiába énekelnénk: „Hívlak, Uram, szükségem van Rád…” Úgy lennénk vele, mint a Baál papok a Karmel-hegyén 1Kir. 18: 20-40.
 • megmozdul a szellemvilág (pozitív, ill. negatív pólus); Isten hallja a dicséretet és hallja az ördög is, ezért bemozdulnak az angyalok is, de a démonok is.
 • Isten előkészítő munkája a szellemünkért, hogy BEFOGADÓK lehessünk;
 • a dicsőítésvezető, s azután a dicsőítők ALÁZATA (szőnyeg-példa: elindul a dicséret, s egy idő múlva az alázat által engedi a dicséretvezető, hogy a Szentlélek vegye át a dicséretvezetést. Így alakul át a dicséret a Szentlélek által dicsőítéssé! Nem tudunk jól imádkozni, de dicsérni sem az Urat, ezért segít a Szentlélek.)

II. Szellemi történés fizikai megjelenése (manifesztáció)

“Megmozdul a Szentlélek Valami történt a szívemben Olyan leszek, mint egy kisgyerek Elhiszem, amit Isten mond nekem.”

Megszólal tehát a dicséret, a Szentlélek átveszi a dicséret vezetést, belesimul a mennyei dicsőítésbe a szolgálatunk, s kezdenek történni bennünk, a szellemünkben olyan történések, melyeket már nem tudunk irányítani, befolyásolni, mert azokat már Isten végzi. Mik lehetnek ezek?

1. Felszínre jönnek bennünk -számunkra is eddig még- rejtett dolgok.

(megdöbbenek: minémű lélek lakozik bennem?! Isten tudja, de én nem) 3 példa:

 • 1Sám. 16: 14. engedetlenség miatt ebből lett a féltékenység, s a benne rejtőzködő  démonok felszínre törnek 1 Sám. 18: 10-12.
 • 1Sám. 6: 14-16. Ítélkezés lelke Mikálban. Megkeményedik és végül nem kér az áldásból.
 • egy szolgáló zenész és a dob példája. A dob sok gyülekezetnél vízválasztó. Visszafogjuk a Szentlélek munkáját!
2. Falak törnek meg és dőlnek le bennünk és körülöttünk.

Gyakran érezzük bezárt, beszorított állapotban magunkat: félelmeink, gátlásaink, nagy „én”-ünk, megkötözöttségeink kőfalai mögé vagyunk berekesztve. A dicsőítés alatt ledönti őket az Úr! (Józs. 6: 20) Jerikó dupla falai! Igen, „csak úgy” magától: KEGYELEMBŐL törnek meg bennünk generációs átkok, megkötözöttségek falai. Lehet, hogy évek óta próbálsz kijönni a falaid mögül, de nem tudtál, a dicsben Isten megcslekszi a Te örömödre! Ahogy feljönnek rejtett bűneink, megkötözöttségeink, ahogy azután Isten kezdi törni falainkat, kezdi letörni bűn-bilincseinket (ez egy hosszabb folyamat, ezért sokszor hosszabb ideig tarthat egy dicséret)

3. Jön a szabadulás!

Gyakran jönnek emberek hozzánk lelkigondozói beszélgetésre és szeretnének szabadulni, de gyakran érzem: nincs ott a „kellemes” idő. Nem erővel és nem hatalommal (Zak. 4:6), hanem Isten Lelkével. Egyszer csak megadja az Úr RÁHAGYATKOZÁSUNK által. (2Krón. 20. Jósafát király) Miután átéled a szabadulást, megérted: neked is szabadon kell engedned másokat, fájdalmaid okozóit, el kell engedned, meg kell bocsánatot, s bocsánatot kell kérned.

III. A Szentlélek ajándékainak kiáradása

Az 1Kor. 12:7 szerint „megnyilvánul” a Szntl. S megjelennek a szellemi, kegyelmi ajándékok:

 • ismeret Igéje
 • bölcsesség Igéje
 • hit ajándéka (más látásmód!)
 • gyógyítás és/vagy gyógyulás (belülről kifelé halad az Úr)
 • csodatévő erők
 • prófétálás (Szntl. Közöl és te mondod)
 • lelkek (szellemek) megkülönböztetése
 • nyelveken való szólás
 • nyelvek magyarázása
ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>