Konferencia és Dicsőítő Est 2016 | szemináriumok és műhelyek

Konferencia 2016

2016.10.10.

11.00 és 17.30 között másfél órás blokkokban egymással párhuzamosan 3 helyszínen zajlanak majd a szemináriumok és művészeti műhelyek a 3 szó – ŐBENNE élünk, mozgunk, vagyunk – mentén. Lehet választani teológiai-bibliai, életmód-lelkiség témájú szemináriumot és művészeti műhelyet is minden blokkon belül.

A szeminárium- és műhelyvezetők felkérésekor fontos szempont volt, hogy az élet több területéről hívjunk különleges, hitüket mélyen megélő, és szakmailag kiemelkedő embereket – így újságíró, teológus, balettáncos, lelkész, fazekas, és időgazdálkodás-tréner is várja a résztvevőket. A szemináriumok és műhelyek célja ismeretet és bátorítást nyújtani a résztvevőknek mélyebben és tudatosabban megélni Isten jelenlétét.

BIBLIAI-TEOLÓGIAI szemináriumokLÉLEK-ÉLET-MÓD szemináriumokMŰVÉSZETI műhelyek

 


BIBLIAI-TEOLÓGIAI szemináriumok

Teológusok vezetésével Isten Igéjén keresztül vizsgáljuk, hogy mit mond Ő maga, Mindenek teremtője és fenntartója a Benne való életről, cselekvésről és létről. 

TEREMTETTSÉGÜNK TUDATÁBAN

Isten biztonságos és élhető világot teremtett, amelyen uralkodik. Isten képére és hasonlóságára teremtette az embert, hogy uralkodjon a teremtett világon. Isten az embert közösségi lénynek teremtette: Nem jó az embernek egyedül. Isten újjá fogja teremteni a megromlott világot.
Mit jelent mindez Isten gyülekezete számára? Hogyan dicsőíthetjük Teremtőnket mindennek tudatában? Bibliai szövegek segítségével ilyen kérdésekre keressük a választ a szemináriumon.

Czövek Tamás

A budapesti Református Teológián végeztem 1991-ben, 3 évig a Budapest-Kálvin téri gyülekezetben voltam beosztott lelkész. Németországban és az Egyesült Államokban folytattam ösztöndíjas tanulmányokat. Angliában Ószövetségből doktoráltam, témám Saul, Dávid és Salamon mint karizmatikus vezetők volt. 2002-től a Wesley János Főiskolán, 2012-től a Pünkösdi Teológiai Főiskolán is tanítok ÓSZ-et. Érdekel, milyen mondanivalója van a Bibliának 21.sz.i egyéni és közösségi életünkre nézve, és hogyan töltheti be Krisztus gyülekezete küldetését ma. Nős vagyok, 4 gyereket nevelünk (10, 13, 20, 22 évesek). A Gazdagréti ref. gyülekezetbe járunk. Szabad időmben futok, kerekezek és gyereket nevelek.


A SZENTLÉLEK EREJÉVEL

Dani Eszter

Leírás és bemutatkozó hamarosan!


ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA

Ezen a szemináriumon Pál monumentális areopágoszi beszédéből vett vezérmottó utolsó szavával foglalkozunk: „őbenne vagyunk”. Isten természetével és magával a keresztyén istenképpel kapcsolatban nagyon fontos megállapítás hangzik el ezzel, amiben a minden embert meghaladó isteni szuverenitásról beszél az apostol, tehát minden ember teljes egzisztenciája tulajdonképpen függő viszonyban van Istennel. Predestináció? Továbbá különösen érdekes maga a kontextus, hogy Pál úgy beszél az Istenben való létről, hogy fizikailag ennek pont az ellenkezője nyilvánul meg, azaz a város tele van bálványokkal. Tehát az Istenben való lét nem érzés kérdése? Ha benne vagyunk, akkor mégis milyen „messze van?” Ha nincs messze, miért érezzük a messzeségét? Ilyesféle kérdésekkel kapcsolatban hallgatunk egy rövid előadást és tovább forgatjuk magunkban a témát, kihasználva a kiscsoportok nyújtotta lehetőségeket.

ambrusMolnár Ambrus

25 éves vagyok, református lelkészként szolgálok Balassagyarmaton és a környékbeli szórványgyülekezetekben. Mellette a KRE-HTK doktori iskolájának vagyok 2. éves hallgatója. Kutatási témám: A gyülekezetépítés pasztorálpszichológiai szempontjai. A lelkészi-teológiai munkán túl szeretem a konstruktív vitákat, szeretek utazni, fényképezni és könyveket vásárolni.


 –

LÉLEK-ÉLET-MÓD szemináriumok

Ezeken a szemináriumokon arra keressük előadóink segítségével a választ, hogy személyes életünkben, hétköznapjainkban, hogy élhetjük meg mélyebben, rendszeresebben, dinamikusabban azt, hogy “Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk”.

 

DICSŐÍTÉS, MINT ÉLETSTÍLUS

Minden hívő életét átjárja Isten Lelkének a keresése, aki Maga is annyiféleképpen mozdul: szellőként suhan, folyóként zúdul, tűzként lángol. Magunk is tanuljuk, miként lehet a sűrű hétköznapokat az Isteni mozgásban, ritmusban élni. Ha foglalkoztat ez a téma, kérdéseid vannak a hétfő és a vasárnap közötti misztériumról, hívunk és várunk egy közös felfedezésre.

dobner1Dobner Évi és Illés

Illés dalait biztosan sokan ismeritek, igazi modernkori zsoltáros, aki a megtört szívtől Isten imádatáig vezeti dallamokban, ritmusban, zene és élet mozgásában a dicsőítőket. Évit is általában mozgásban láthatjátok, hol a zongoránál, hol a mikrofonnál, vagy épp lábujjhegyen, levegőben – táncolva. 

 


SZÉTESÉS, VAGY ISTENRE HANGOLT ÉLETRITMUS?

Az új népbetegség a túlterheltség. És ez a betegség ugyanúgy sújtja a hívőket és nem hívőket. A gyülekezetekben nem tanítanak róla, sőt a keresztény lelkipásztorok és szolgálók maguk is ettől szenvednek. Amerikában havonta 1500 lelkipásztor hagyja ott a szolgálatot kiégés, konfliktusok vagy morális okok miatt.

Bár elsőre azt gondolnánk, hogy a probléma forrása a sok feladat, de ez nem így van. Mindenkinek sok feladata van. A hozzájuk való kapcsolódás az igazi probléma: Isten NEM arra teremtette az agyunkat, hogy feladatokat és kötelezettségvállalásokat tároljunk benne. Érezted már Te is, hogy elborítanak a feladatok? Elővettél egy papírlapot, és leírtad, amiket tenned kéne? Megkönnyebülve érezted magad? Akkor érted a felvetést.

A szemináriumon a nem működő stratégiai elméletek helyett (fontos-sürgős mátrix, 80/20-as szabály) egy gyakorlati megoldást mutatunk be. A David Allen kutatása alapján megszületett GTD módszertan arra épül, hogy tehermentesítsük az elménket, és a feladataink és kötelezettségeink tárolására egy külső rendszert alakítsunk ki. Ennek a következménye a csökkenő stressz, a világosabb prioritások és a magabiztosság érzésének növekedése.

doma_550_550Hamar Domonkos 

Hamar Domonkos keresztény, háromgyermekes édesapa, a GTD módszertan egyetlen hazai akkreditált trénere, a HVG gondozásában megjelent GTD könyv szakmai lektora. Dániel öccse közel 10 évig szolgált a Golgota Keresztény Gyülekezetben, másik két testvére jelenleg is aktív: Dávid az Agóra Gyülekezet lelkipásztora, Donát pedig a Grace Home vezetőségében szolgál. 

 


CSENDEK A ZAJBAN – MINDENNAPI LELKIGYAKORLATOK

A csend az a „hely”, melyet mindannyian nagyon közelről ismerünk, és ahova mégis olyan ritkán jutunk el; ahova annyira vágyunk, és ugyanakkor, amitől olyannyira irtózunk is. Miért? Hogyan állunk a zajhoz, úgy igazán? A zaj úgy hat ránk, mint Ádámra és Évára a fügefalevél: útban van, zavaró; de azért ragaszkodunk hozzá, mert elrejt, eltakar. Isten mégis megszólítja Ádámot, „Hol vagy”? És minket is megszólít: „Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten”! A kérdés: akarunk-e ahogy vagyunk, „csupaszon” Isten elé állni – olyan csendet tartani, melyben Isten jelenlétét gyakoroljuk? Te magad akarod-e?

endiKovács Endi

 Az 1989-ben újraalakuló MEKDSZ utazótitkára, részt vett a Harmat kiadó elindításában, mely kuratóriumának azóta is tagja. Agráregyetemi tanulmányait és tejipari kutatói munkáját követően a vancouveri Regent College-ban tanult, a lelkiségi teológiával ott ismerkedett meg. A közelmúltban jelent meg a “Ti azért így imádkozzatok!” c. könyve az imádságról. Jelenleg a leuwen-i egyetem (Belgium) utolsó éves doktorandusza. 1992 óta a Barnabás Csoport vezetőképző csapatának a munkatársa. Feleségével, Katival, és két gyermekükkel, Dunakeszin élnek. Leginkább az evangélium megélése érdekli (a teológiának, az egyháztörténelemnek, a missziónak és egyáltalán az életnek a belső formálódást szolgáló megközelítése – a keresztény lelkiség), és annak ápolása, különösen azok életében, akik azon fáradnak, hogy ebben másokat is vezessenek.


 

MŰVÉSZETI MŰHELYEK

A Sófárban a kezdetek óta azt képviseljük, hogy Isten Jelenlétét mindenféle művészeti ágban megélhetjük. Szívünket is formáló imádsággá és bizonyságtétellé válhat egy-egy mozdulat, verssor, vagy kezünkben formált agyagedény. Az Istennel való kapcsolat különleges formáira hívnak meg most a művészeti műhelyek.

 

“REFORMÁLÓDJ, NE DEFORMÁLÓDJ” – FAZEKAS MŰHELY

A műhelyen nagyon gyakorlati módon, korongozással egybekötve mutatom be egy konkrét agyagtárgy születését. A folyamat különböző állomásain egy-egy igei üzenetre, bibliai igazságra szeretnék rámutatni. Célom: a bátorítás, a fazekasságon keresztül Isten munkájának, küzdelmeinknek és önmagunknak egy új nézőpontból való láttatása. Szeretettel várok mindenkit erre a nem hétköznapi lelki utazásra!

gal_almosGál Álmos

Foglakozásom: fazekas. Ezen a mesterségen keresztül a hosszú évek során egy nagyon érdekes párhuzamot fedeztem fel az agyag formálásának folyamata és Isten életünkben végzett formáló munkája között. Felnőttként ismertem meg és döntöttem Isten szeretete mellett, és immár 16 éve vagyok az Ő “egy-ügyű küldönce”.

 


“MOZDULJ, LENDÜLJ, TÁNCOLJ, ZENDÜLJ” – TÁNC MŰHELY

„Öbenne mozgunk“…Kiben? Kicsoda, vagy micsoda jelenti azt a miliőt, ami, mint a víz körülöleli a körvonalainkat az utolsó milliméterig,  és mozgásra késztet. Elindít, sodor, megállít, ömlik, felbuzog, behatárol és felszabadít. Szeretem a vizet, szeretek úszni, búvárkodni. Szeretem, ahogy  a víz beborítja a tagjaimat. Ahogyan a vízben mozgok, „súlytalanul“, majdnem ruhátlanul, egy különleges, gyógyító érzés. Szeretném a táncos szemináriumon ezt a gyógyító valóságot szemléltetni és megélni veletek  együtt!

sullviliSüll Vilinek hívnak. Sok mindennel foglalkozom mostanság. Masszőrként, tánctanárként dolgozom, vállalkozom…Mégis legbelül még mindig leginkább táncos vagyok. Húsz évet töltöttem színpadon balett táncosként. Táncoltam Csajkovskijra és Gounodra, voltam Tybalt a Rómeó és Júliában, Tarantino kutyáinak Mr.White-ja, tanítvány a Jézus Krisztus szupersztárban, és még sok minden más. Ami az aktív karrier után ebből megmaradt, a mozgás szeretete, és a testbeszéd,  a legtermészetesebb kifejezésmódom.

.


„LENNI, VAGY NEM LENNI?” – IRODALMI MŰHELY

Mikor élet az élet? Hol kezdődik a halál, és hol a feltámadás? Kinek az életét élem? Ki éli az életét bennem? Van-e élet Istenen kívül? Irodalmi művekről beszélgetve ejtünk szót ezekről a kérdésekről. Ha szeretsz olvasni, és ha várod, hogy valaki végre a Te soraid között is olvasson, itt a helyed!

bolcs_gyimesBölcsföldi András református lelkész, spirituális, irodalomkedvelő
Őbenne keresem életem értelmét, és Őbenne látom meg a világ szépségét! Mozgok mindenhol mindenkivel, mozdulok másokkal művek megértésére, mozgásom meghatározza mások mozgását.
Vagyunk, amíg lenni hagynak, így írta kortársunk Kányádi Sándor, így élem meg a naponta adatott kegyelmet, a kinyitást és az általnézést!

 

jakusagnes_kulterJakus Ágnes vagyok, a magyar–kommunikáció szak elvégzése óta egyházi újságíróként dolgozom. Hamar megtanultam írni és olvasni, de azóta sem teszek mást, mint ugyanezt tanulom – írással az olvasást, olvasással az írást. Eközben átélem, milyen, amikor engem olvas Valaki, miközben saját történetébe beleszövi az enyémet is.

.

.

regisztráció

programok

minden a konferenciáról

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>